Khulat


Gender
Girl
Meaning
Love, Friend

Baby Girl names starting with : Ka Ke Ki Ko Ku Kh Kha Khe Khi Kho Khu Kr Kra Kre Kri Kru

Meaning of name Khulat - Love, Friend. Currently we have thousand of Baby Girl Names A to Z with meaning. Know Similar Names and Variant Names for name Khulat